Meedoen in gelijkwaardigheid: helpt u mee bruggen bouwen?

Column wethouder Jim van den Hoorn

Hoe is het om jou te zijn? Deze vraag kan u gebruiken om elkaar beter te begrijpen, begrip te hebben voor elkaar, beter naar elkaar te luisteren en een brug te maken naar elkaar. In Putten mogen alle inwoners meedoen. Ieder mens is anders. Maar iedereen hoort erbij. Dat is inclusie. Het maakt niet uit hoe u eruitziet. Het maakt niet uit van wie u houdt. Het maakt niet uit waar en of u naar de kerk gaat. U hoort erbij!

Inclusieve samenleving

In het coalitieakkoord staat er een heldere opdracht voor het college. Breng in beeld of er groepen mensen in Putten te maken hebben met discriminatie. Maak van de uitkomsten een plan van aanpak om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze mensen te verbeteren en dit in de beleidsstukken van onze gemeente mee te nemen. Dit alles zou moeten leiden tot een inclusieve samenleving. Maar, dan vraag ik mij af, wat houdt zo’n inclusieve samenleving nu eigenlijk in?

Verbonden

In de zomer van 2022 bij de portefeuilleverdeling hield deze vraag mij dan ook bezig. Zijn wij als Putten inclusief? Lukt het ons om de brug te maken naar de ander, te luisteren naar de ander? Ik voelde mij verbonden met dit thema. We zijn nu anderhalf jaar verder. En tot op de dag van vandaag kan ik u zeggen dat ik mij, meer dan ooit, verbonden voel met dit thema.

Jarenlang heb ik in de hulpverlening gewerkt met vele verschillende kwetsbare groepen. Ik vind het van groot belang dat iedereen in staat moet zijn, binnen zijn of haar mogelijkheden, om te kunnen meedoen.

Luisterend oor

Terug naar Putten. In mijn beleving gaat inclusie niet over gelijkheid of gelijkvormigheid. Maar juist over gelijkwaardigheid. Als er sprake is van inclusie, is er wederzijds respect. Dit respect uit zich, in elkaar zien in gelijkwaardigheid, de brug te maken naar de ander, ondanks de verschillen.

Als het ons lukt om die bruggen te slaan, dan zijn we op weg naar een inclusieve samenleving. Dus mijn vraag aan u, gaat u in 2024 mee bruggen bouwen?

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.