Stekelbaarsjes

Column wethouder Bertus Cornelissen

Stekelbaarsjes vangen, dat deed ik als kind graag. Tegenover ons huis lag een beek waarin je met een schepnet van alles kon vangen: visjes, torren en libellenlarven. Afgelopen jaar ging ik met mijn neefjes op zoek met een schepnet, maar we vonden niets. Er was geen dier te vinden in de beek. Het deed me denken aan het boek Landschapspijn van Jantien de Boer. Want in het landelijk gebied wordt het steeds stiller, omdat veel dieren zijn verdwenen.

Verdroging

Er zijn veel redenen waarom veel dieren verdwenen zijn, maar eentje die er voor mij uitspringt is verdroging. Want we halen al jaren meer water uit de grond dan dat erbij regent. Nou ja, afgelopen winter is daarin een grote uitzondering, maar de jaren ervoor was het domweg veel te droog.

Grondwater

Momenteel staat het grondwater op het peil zoals dat tot in de jaren ’60 gewoon was. Voor de natuur is dat goed, maar ik zie ook veel problemen door wateroverlast. Voor onze nieuwe woonwijk Halvinkhuizen monitoren we daarom al een tijd de grondwaterstand, zodat we in het ontwerp van de wijk wateroverlast kunnen voorkomen.

Waterrotonde

Als wethouder mag ik meewerken aan regionale en lokale projecten om beter om te gaan met ons grondwater. Samen met andere Veluwse gemeenten, het waterschap en de provincie werken we bijvoorbeeld aan het plan ‘wateraccu’ op de Veluwe. Daar wordt onderzocht of we water vanuit de IJssel en het Randmeer de Veluwe op kunnen pompen. En ook hoe we water kunnen hergebruiken. Google maar eens op ‘waterrotonde’.

Volenbeek

Ook in Putten is er actie nodig. Een aantal boeren in de buurt van de Volenbeek trokken aan de bel, omdat ze door de droogte minder gras van het land kunnen halen en bomen afsterven. Niemand kan dit alleen oplossen, dus werken we samen. We onderzochten samen met boeren, landgoedeigenaren, waterschap, provincie en belangengroepen hoe we het water beter kunnen vasthouden en waar grondwater opgepompt wordt. Met een eerste succes: de bovenloop van de spreng is schoongemaakt en dankzij de vele regen is de Volenbeek nu helemaal watervoerend.

Maar er is meer nodig om ook droge zomers aan te kunnen. Want water brengt leven, op het land en in de sloot. En brengt hopelijk ook weer stekelbaarsjes terug…

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.