‘Vreemdelingen’ en inwoners in Putten: laten we zuinig zijn op elkaar!

Column burgemeester H.A. Lambooij

In de achterliggende week werden we in Putten geconfronteerd met het overlijden van een jonge Oekraïense vrouw. Ik heb rondom dat overlijden iets gevoeld van de ellende, de verschrikking en de misère van de oorlog in het oosten van Europa. De groep Oekraïners, die in de gemeentelijke noodopvang verblijven, de betrokken medewerkers en vrijwilligers waren danig van slag. Dat raakte mij.

Verdriet

De tragiek van het overlijden werd groter door het niet direct kunnen communiceren vanwege de taalbarrière. Het verdriet van de nog jonge zoon, die werd geconfronteerd met het plotselinge overlijden van zijn moeder. Die, in een ander land, in een voor hem vreemde omgeving en cultuur, beslissingen moest nemen over haar begrafenis. Wat een ellende, wat een verdriet, wat een tragiek.

Opvang

Daarbij komt de Haagse discussie over de ‘Spreidingswet’ die al langere tijd het landelijke nieuws domineert. Een discussie die de gemoederen in heel Nederland hoog deed oplopen. Vorige week heeft de Eerste Kamer ingestemd met deze wet, die vanaf 1 februari ingaat. Dit betekent duidelijkheid voor vele gemeentebesturen. Ook voor onze gemeente heeft de invoering van deze wet gevolgen. Aan de gemeente Putten zal naar rato een aantal asielzoekers, mensen die nog geen verblijfstatus in Nederland hebben, worden toebedeeld. Hoeveel en hoe ze gehuisvest moeten worden, is nog niet bekend.

Woningen

Een andere groep die we moeten huisvesten zijn statushouders. Zij hebben de asielaanvraag al doorlopen en mogen in Nederland blijven. In de gemeente Putten moeten we jaarlijks voor zo’n zestig statushouders een woning beschikbaar hebben. Ik begrijp goed dat, hoewel er veel begrip bestaat voor de situatie van de vluchteling, er in toenemende mate wrevel ontstaat over deze claim op de woningmarkt. Eén en ander betekent immers dat eigen inwoners nog langer op de wachtlijst ingeschreven staan. Het is een lastige en belangrijke opgave voor het gemeentebestuur om te zoeken naar woningen voor alle groepen die we moeten huisvesten.

Dit alles overdenkende. Ik heb groot respect en waardering voor de vrijwilligers en de medewerkers van de gemeente en de maatschappelijke instellingen. Zij proberen om alle groepen vreemdelingen in onze gemeente te helpen. Zij vervullen een lastige taak. Laten we zuinig zijn op elkaar én op onze vrijheid.

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.