Burgemeester H.A. Lambooij

De heer H.A. Lambooij is per 15 juni 2011 bij Koninklijk Besluit benoemd als burgemeester van de gemeente Putten.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad én van het college van burgemeester en wethouders. Ook heeft hij, net als de wethouders, een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij staat aan het hoofd van de plaatselijke politie en brandweer.

Bij afwezigheid van de burgemeester is het locoburgemeesterschap als volgt: wethouder ’t Jong, wethouder Van Nieuwenhuizen, wethouder Cornelissen, wethouder Van den Hoorn.

Portefeuille

 • Openbare Orde & Veiligheid
 • Bestuurlijke Beleidscoördinatie
 • Lobby
 • Representatie
 • Burgerzaken
 • Inkoop
 • Internationale Betrekkingen
 • Coördinerend Portefeuillehouder Handhaving
 • Regionale Samenwerking
 • Stuurgroep BNLP

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de stuurgroep Ariadne (onbezoldigd)
 • Bestuurslid van de Fauna Beheerseenheid Gelderland (onbezoldigd)

Over het ambt

De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de Koning, voor een periode van 6 jaar. Elke 6 jaar rapporteert de gemeenteraad aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Contact met de burgemeester

Gesprekken met de burgemeester zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat: