Gemeentesecretaris Mr. F.E. Contant

De heer Mr. F.E. (Ferdinand) Contant is gemeentesecretaris van de gemeente Putten.

De gemeentesecretaris ondersteunt het functioneren van het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is daarnaast ook hoofd (directeur) van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties

  • Penningmeester Secretarissenkring Veluwe (onbezoldigd)
  • Vrijwilliger bij Welzin/Indebuurt033
  • Vrijwilliger bij PKN Amersfoort-Noord/Hoogland
  • Algemeen Commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio (piketvergoeding)

Contact met de gemeentesecretaris

Gesprekken met de gemeentesecretaris zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat: