Wethouder Ewoud 't Jong

De heer E.T. (Ewoud) 't Jong is voor de SGP wethouder in Putten.

Portefeuille

  • Ruimtelijke Ordening buitengebied (inclusief stikstof/gebiedsproces)
  • Financiën & Economische Zaken (inclusief economische aspecten Participatiewet)
  • Milieu & Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)
  • Recreatie & Toerisme
  • ICT & Informatieveiligheid
  • Burgerparticipatie & Communicatie
  • Project Omgevingswet
  • Project Dienstverlening

Nevenfuncties

  • Eigenaar juridisch adviesbureau 't Recht (bezoldigd)
  • Lid van de Raad van Toezicht Veluweportaal (onbezoldigd)

Contact met de wethouder

Gesprekken met de wethouder zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat: