Wethouder Sander van Nieuwenhuizen

De heer P.A. (Sander) van Nieuwenhuizen is voor Gemeentebelangen wethouder in Putten.

Portefeuille

  • Openbare Ruimte
  • Cultuur & Erfgoed
  • Mobiliteit
  • Grondzaken & Vastgoed
  • Onderwijshuisvesting Groevenbeek
  • Monumenten
  • Ontsluiting Halvinkhuizen
  • Project Dorpscentrum

Nevenfuncties

  • Geen

Contact met de wethouder

Gesprekken met de wethouder zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat: