Onderzoeksrapporten

Elk jaar verschijnen er één of meer onderzoeksrapporten. De rekenkamer is op dit moment bezig met een onderzoek naar ICT-veiligheid en informatiehuishouding. De verwachting is dat dit rapport in 2024 wordt afgerond.

De meest recente rapporten van de voormalige rekenkamercommissie:

Oudere rapporten kunt u opvragen bij de griffier via griffie@putten.nl:

 • 2017 - Raad weten met jeugdhulp
 • 2017 - Beheersing grote projecten
 • 2016 - Maatschappelijk vastgoed
 • 2015 - Eigen en sociale kracht in het nieuw gemeentelijk beleid
 • 2014 - Beleid, beheer en onderhoud kapitaalgoederen
 • 2013 - Samenwerkingsverbanden
 • 2012 - Re-integratiebeleid
 • 2012 - Kwaliteit begroting
 • 2011 - Integrale handhaving
 • 2010 - Inhuur derden
 • 2009 - Grip op grondbeleid
 • 2009 - Schriftelijke dienstverlening aan burgers
 • 2007 - Kosten(toerekening) en tarieven gemeentelijke heffingen
 • 2007 - Subsidiebeleid