E.A. (Erik) van Hemel MBA

Erik van Hemel is raadslid vanuit de fractie van de ChristenUnie.

Raadscommissie

  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Expert Risk & Compliance, Achmea Personenschade (bezoldigd)

Contact opnemen