H.A. (Huibert) de Jong

Huibert de Jong is commissielid vanuit de fractie van de SGP.

Raadscommissie

  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Bouwplanbegeleider, gemeente Ermelo (bezoldigd)

  • Penningmeester, SGP Putten (onbezoldigd)

Contact opnemen