T.J. (TeunJan) van Ooijen

TeunJan van Ooijen is fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Raadscommissie

  • Commissie Samenleving

Nevenfuncties

  • Docent Consumptieve Techniek, Accent Nijkerk (bezoldigd)

Contact opnemen