drs. H. (Henk) Koornneef

Henk Koornneef is raadslid vanuit de fractie van Gemeentebelangen.

Raadscommissie

  • Commissie Samenleving
  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Senior beleidsadviseur ruimte Provincie Zuid-Holland (bezoldigd)

Contact opnemen