ing J. (Jan) van den Brink

Jan van den Brink is raadslid vanuit de fractie van de SGP.

Raadscommissie

  • Commissie Samenleving
  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Agrarisch ondernemer (bezoldigd)

Contact opnemen