Stichting Lokaal Comité Ontwikkelingssamenwerking

De gemeenteraad van Putten heeft op 1 maart 1990 de Stichting Lokaal Comité Ontwikkelings­samenwerking (Stichting LCO) in het leven geroepen.

Het doel van de stichting is hulp te bieden in ontwikkelingslanden, bij voorkeur in een Afrikaans land. De stichting doet dit door:

  • geld in te zamelen voor de uitvoering van projecten, waardoor de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden verbeteren;
  • te zorgen dat inwoners ontwikkelingssamenwerking belangrijk vinden, zodat ze zelf ook een steentje bijdragen door activiteiten te organiseren;
  • het geven van voorlichting, zodat inwoners van Putten op de hoogte zijn van de problemen in ontwikkelingslanden.

Stichting LCO neemt ook deel aan de jaarlijkse Jeugdzendingsdag voor de Puttense basisscholen.

De burgemeester van de gemeente Putten is voorzitter van het bestuur van de Stichting LCO. De overige bestuursleden zijn vrijwilligers uit Putten die zich graag willen inzetten om het werk van de Stichting LCO uit te voeren. Stichting LCO is de laatste jaren betrokken bij projecten in Kenia in de plaats Mago en omgeving. De projecten die de stichting steunt, hebben vooral betrekking op onderwijs, voedselvoorziening, milieu, gezondheidszorg en agrarische ontwikkeling. De gemeente stelt jaarlijks € 13.000,00 ter beschikking als bijdrage aan deze projecten. Voor meer informatie: www.stichtingmago.nl.