Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente u behandelt? Dan mag u (online) een klacht indienen. Wanneer wij een klacht ontvangen, onderzoeken wij wat er precies is gebeurd. U krijgt hierbij de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt schriftelijk bericht over de uitspraak van uw klacht.

Voorwaarden

Bij het indienen van uw klacht, moet u de volgende gegevens invullen:

  • Uw naam en adres. 
  • De datum waarop u de klacht schrijft.
  • Een omschrijving van het gedrag waarover de klacht gaat. En zo mogelijk wie zich zo en waar heeft gedragen.
  • De reden(en) van uw klacht. 

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden (PDF, 97,5kB)' downloaden, uitprinten en invullen. Een schriftelijke klacht moet u ondertekenen.

Website rijksoverheid

Klacht indienen bij de ombudsman

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan mag u een oordeel vragen aan de onafhankelijke gemeentelijke ombudsman. Deze hebben wij samen met de gemeentes Bunschoten en Nijkerk.

Per 1 januari 2024 is als gezamenlijke gemeentelijke ombudsman benoemd de heer drs. A. al Hadaui. Een ombudsman moet altijd beschikbaar zijn. Is de heer Al Hadaui ziek of afwezig? De plaatsvervanger is mevrouw V. Nijensteen. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en verricht een eigen onderzoek. Hij rapporteert zijn bevindingen aan het college van B&W en aan u als klager. Indienen van een klacht bij de ombudsman doet u schriftelijk (per post) of digitaal.

Contactgegevens 

Ombudsman gemeente Putten
Antwoordnummer 2002
3860 XA Putten

ombudsman.bnp@outlook.com

Meer informatie

T (0341) 359 664