Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

Bent u ontevreden over de manier waarop u door een medewerker van de gemeente bent behandeld? Dan kunt u (online) een klacht indienen. Wanneer er een klacht wordt ontvangen, wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. U krijgt hierbij de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht.
 

Voorwaarden

Bij het indienen van uw klacht, moet u de volgende gegevens invullen:

  • Uw naam en adres. 
  • De datum waarop de klacht is geschreven.
  • Een omschrijving van het gedrag waarop de klacht betrekking heeft en zo mogelijk wie zich zo en waar heeft gedragen.
  • De reden(en) van uw klacht. 

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden (PDF, 97,5kB)' downloaden, uitprinten en invullen. Een schriftelijke klacht moet ondertekend zijn. 

Klacht indienen bij de ombudsman

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan de onafhankelijke gemeentelijke ombudsman die de gemeente Putten samen met de gemeentes Bunschoten en Nijkerk heeft ingesteld.

Per 1 januari 2018 is als gezamenlijke gemeentelijke ombudsman benoemd de heer mr. W.J. Maassen. Omdat een ombudsman altijd beschikbaar moet zijn, is er voor de gevallen dat de heer Maassen ziek of afwezig is een plaatsvervanger benoemd. Die plaatsvervanger is de heer drs. R.J.F. Paulussen.De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en zal eigen onderzoek verrichten. Vervolgens rapporteert hij zijn bevindingen aan het college van B&W en aan u als klager. Het indienen van een klacht bij de ombudsman kunt u schriftelijk (per post) doen of digitaal. 

Contactgegevens 

Ombudsman gemeente Putten
Antwoordnummer 2002
3860 XA Putten

ombudsman.bnp@outlook.com

Meer informatie

T (0341) 359 664