Vlaginstructie

Vlaginstructie gemeente Putten.

De Nederlandse vlag

Regelmatig wappert in Putten het rood-wit-blauw. Maar wat zijn nu de regels voor het vlaggen? De Rijksvoorlichtingsdienst geeft de volgende handleiding. De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlandse grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. Op de Nederlandse vlag brengt u geen enkele versiering of andere toevoeging aan.

Hijsen

De vlag dient u te hijsen aan een stok. Deze stok is zo lang dat de vlag (ook als zij halfstok hangt) nooit de grond raakt of het verkeer hindert. Nederlandse (of buitenlandse) vlaggen behoren niet tussen zonsondergang of zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke gehesen vlag moet u daarom bij zonsondergang neerhalen en zonodig de volgende dag na zonsopgang weer hijsen. Uitzondering hierop is mogelijk als de vlag zodanig verlicht wordt dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

Halfstok

Voor het halfstok hangen van de vlag behoort u eerst de vlag vol te hijsen en daarna langzaam en statig neer te halen, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden; de vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag, wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Data waarop van de rijksgebouwen gevlagd moet worden

  • 31 januari (1 februari): verjaardag Prinses Beatrix
  • 27 april (26 april): Koningsdag, verjaardag Koning Willem-Alexander
  • 4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang
  • 5 mei: Bevrijdingsdag
  • 17 mei (18 mei): verjaardag Koningin Máxima
  • laatste zaterdag in juni: Veteranendag
  • 15 augustus (16 augustus): formeel einde Tweede Wereldoorlog
  • 7 december (8 december): verjaardag van de Prinses van Oranje, Prinses Catharina-Amalia
  • 15 december (16 december): Koninkrijksdag.

Valt een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag? Dan vlagt u op de datum die tussen haakjes staat. Op 4 en 5 mei vlagt u altijd op de dag zelf. Ook als deze dagen op een zondag vallen.

Koninkrijksdag

Waarom vlaggen wij op 15 december? Op 15 december 1954 ondertekende Koningin Juliana het statuut voor het koninkrijk. Dat statuut is de grondwet voor het hele koninkrijk, bestaande uit Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Op 15 december vieren we dus de dag van het koninkrijk.

Wanneer mag u vlaggen?

Behalve de hierboven genoemde dagen waarop de overheid vlagt, mag u als inwoner ook op alle andere dagen vlaggen. Bijvoorbeeld de verjaardagen van alle prinsen en prinsessen of bij een blijde gebeurtenis in uw directe omgeving. U moet wel de algemene regels gebruiken voor het gebruik van de Nederlandse vlag.

Gebruik oranje wimpel

Op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje steekt u de vlag uit met oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden vlagt u zonder oranje wimpel.

Bijzondere gelegenheden

Is er een bijzondere gebeurtenis in de Koninklijke familie? Denk aan geboorte, huwelijk of overlijden. De Rijksvoorlichtingsdienst (Ministerie van BZK) komt met een speciale regeling. Deze regelingen maken zij van geval tot geval bekend.