Wapen

Geschiedenis van het wapen van gemeente Putten.

Uit een brief van 24 december 1816 van de Gouverneur der Provincie Gelderland, gericht aan de burgemeester van het Ambt Putten blijkt dat de kleuren, zoals die zijn bevestigd door de Hooge Raad van Adel, niet overeenstemmen met de kleuren die het wapen vóór deze datum voerde. Bij de aanvraag om bevestiging van het wapen heeft het Ambt Putten een afdruk van het wapen opgestuurd. Zonder daarbij een beschrijving mee te zenden. De Hooge Raad van Adel heeft daarom een algemene regel gevolgd en de kleuren van het Rijkswapen aan het gemeentewapen van Putten toegekend. Zijnde lazuur (blauw) en het hert en het terras in goud. In werkelijkheid was het wapen van sinopel (smaragdgroen) en het hert in zijn natuurlijke kleur. De herkomst van het wapen met de afbeelding van een springend hert is niet meer te achterhalen.

"De Voorzitter van den Hoogen Raad van Adel verklaart, dat in het Officiële Register der Gemeentewapens, Provincie Gelderland het wapen voorkomt der Gemeente Putten, zoals dat is bevestigd bij Besluit van den 20 Juli des jaars achttienhonderd zestien en waarvan een kopie hiernevens is aangebracht. De beschrijving van het wapen luidt als volgt: van lazuur, beladen met een springend hert op een terras, alles van goud. 's-Gravenhage, den 9 September 1946, De Voorzitter van den Hoogen Raad van Adel, w.g. J. de Vos van Steenwijk"

Gebruik gemeentewapen

De gemeente heeft het exclusieve recht om het gemeentewapen te voeren. De afbeelding van het wapen vindt u op de gemeentevlag en boven de ingang van het gemeentehuis. Anderen mogen het gemeentewapen niet zomaar overnemen. Daarvoor is toestemming van het gemeentebestuur nodig.

De gemeente heeft geen auteursrechten op het wapen. U mag het wapen gebruiken in (wetenschappelijke) publicaties. Wilt u het gemeentewapen gebruiken als plaatsaanduiding op voorwerpen waarin u handel drijft? Denk aan souvenirs of het maken van reclame. Dat mag. U mag alleen niet doen alsof de productie of handel onder verantwoordelijkheid van de gemeente gebeurt.