Wapen

Wapen van de gemeente Putten.

"De Voorzitter van den Hoogen Raad van Adel verklaart, dat in het Officiële Register der Gemeentewapens, Provincie Gelderland het wapen voorkomt der Gemeente Putten, zoals dat is bevestigd bij Besluit van den 20 Juli des jaars achttienhonderd zestien en waarvan een kopie hiernevens is aangebracht. De beschrijving van het wapen luidt als volgt: van lazuur, beladen met een springend hert op een terras, alles van goud.

's-Gravenhage, den 9 September 1946

De Voorzitter van den Hoogen Raad van Adel,

w.g. J. de Vos van Steenwijk"

Uit een brief van 24 december 1816 van de Gouverneur der Provincie Gelderland, gericht aan de burgemeester van het Ambt Putten blijkt dat de kleuren, zoals die zijn bevestigd door de Hooge Raad van Adel, niet overeenstemmen met de kleuren die het wapen vóór deze datum voerde. Bij de aanvraag om bevestiging van het wapen heeft het Ambt Putten een afdruk van het wapen opgestuurd, zonder daarbij een beschrijving mee te zenden. De Hooge Raad van Adel heeft daarom een algemene regel gevolgd en de kleuren van het Rijkswapen aan het gemeentewapen van Putten toegekend, zijnde lazuur (blauw) en het hert en het terras in goud. In werkelijkheid was het wapen van sinopel (smaragdgroen) en het hert in zijn natuurlijke kleur. De herkomst van het wapen met de afbeelding van een springend hert is niet meer te achterhalen.

Gebruik gemeentewapen

Aan de gemeente is het exclusieve recht voorbehouden het gemeentewapen te voeren. Het wapen is afgebeeld op de gemeentevlag en boven de ingang van het gemeentehuis. Anderen mogen het gemeentewapen niet zomaar overnemen. Daarvoor is toestemming van het gemeentebestuur nodig. De gemeente heeft geen auteursrechten op het wapen. Dat houdt in dat het wapen gebruikt mag worden in (wetenschappelijke) publicaties. Tegen het gebruik van het gemeentewapen als plaatsaanduiding op voorwerpen waarin handel wordt gedreven (souvenirs) of waarmee reclame wordt gemaakt, bestaat geen bezwaar. Het mag echter niet zo zijn dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de productie van of handel in die voorwerpen onder verantwoordelijkheid van de gemeente gebeurt.