Putten timmert aan de weg

Column wethouder Sander van Nieuwenhuizen

Putten timmert aan de weg, en in dit geval bedoel ik dat ook letterlijk. Op verschillende plaatsen in ons dorp en daarbuiten zijn we de wegen aan het verbeteren. Dit doen we om de verkeersveiligheid te verhogen. En ook voor goede bereikbaarheid van ons dorp. Voor autoverkeer, maar zeker ook voor fietsers en voetgangers. Mooi dat we hiermee aan de slag zijn! Tegelijk geven werkzaamheden ook overlast, zo eerlijk wil ik ook zijn.

Pakket aan maatregelen

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan vastgesteld. Dit plan bestaat uit een flink pakket aan verkeersmaatregelen. Inmiddels zijn we goed op weg in het uitvoeren van de plannen. Zo hebben we onlangs een 30 km/u-gebied gemaakt van buurtschap Koudhoorn. De aanpassingen dragen eraan bij dat het voor de buurtbewoners en toeristen prettiger wonen en verblijven is. Vorige maand zijn we ook in Krachtighuizen – samen met de buurtvereniging – gekomen tot een ‘actieplan verkeer’. Knelpunten zijn in kaart gebracht en deze gaan we oplossen door slimme combinaties te maken tussen nieuwe verkeersmaatregelen en al geplande wegverbeteringen.

Verbeteren

De komende maanden zult u ook merken dat we op andere plekken in het dorp de wegen onder handen nemen. Vorige week hebben we in Steenenkamer het kruispunt Hoornsdam verbeterd en de komende weken volgt de verbeterde route naar de school. En vanaf volgende week krijgt de Van Geenstraat een nieuwe laag asfalt. Maar dat niet alleen, we zorgen ook daar voor veiligere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. 

Keerzijde

De wegwerkzaamheden hebben ook tijdelijke keerzijde. Mogelijk moet u een stukje omrijden om naar huis of het werk te komen. Of, als er bij u voor de deur gewerkt wordt, is uw woning mogelijk wat minder goed bereikbaar. Daar hebben wij oog voor. Samen met onze medewerkers en de uitvoerende bedrijven zorgen wij ervoor dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Goed doel

Putten timmert de komende jaren dus letterlijk aan de weg. En van al die werkzaamheden kunt u geluidsoverlast ervaren. Ik hoop hierbij op uw begrip; verkeersveiligheid is in het belang van ons allemaal.

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.