Samen de schouders eronder!

Column wethouder Ewoud 't Jong

Het centrum van de wereld, voor mij is dat natuurlijk Putten! En dan ben ik niet eens een geboren Puttenaar. Toch probeer ik, samen met mijn collega’s, ook regelmatig verder te kijken dan onze gemeentegrenzen. Waarom doe ik dat?  En waarom is dit ook voor u belangrijk?

Regionaal

De wereld is groter dan Putten. Wanneer ik daarvan nog niet overtuigd was, ben ik daar als wethouder door allerlei regionale samenwerkingen wel achter gekomen. Ik noem even: GMS, GGD NOG, VLGG, VNOG, OD Veluwe, IG, Nuval, NPLG, RPLG, BNLP, DNB, GS en dan doe ik slechts een greep uit samenwerkingen die zich door afkortingen laten vangen. Ik ken ook regionale organisaties zonder afkortingen: Leisure Lands, Gastvrije Randmeren, Alliander, Vitens, enz. Kunt u mij nog volgen?

Samen sterker

Al die samenwerkingen zijn voor de gemeente, voor u, van belang. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom doet Putten mee aan deze samenwerkingsvormen. Maar praten om het praten, dat doe ik niet, het gaat mij echt om de inhoud. Dat is leidend voor mij; ik praat niet voor de vorm; daar heeft u als inwoner niets aan.

Geografisch

Enkele voorbeelden om het herkenbaar te maken. Neemt u de landschapskaart van onze prachtige Veluwe eens in gedachten. Van Putten tot Hattem liggen we tussen het water en bos. Veel opgaven zijn voor de verschillende gemeenten vergelijkbaar. Zo pakken we wonen en werken, thema’s die ons dagelijks bezig houden, samen op met de Noord-Veluwe. Gaat het om Arkemheen, dan werken we samen met Nijkerk. Gaat het over Veluwe aan Zee (Nulde en Horst), dan overleggen we met Ermelo

Noord, oost, zuid, west

We werkten al samen met noord, ingeklemd tussen west en oost. Sinds kort kijken we nadrukkelijker naar zuid, want we maken ook deel uit van de Gelderse Vallei en het Valleilint met landgoederen zoals Gerven en Hell. Sinds januari doen we in de Foodvalley op de thema’s landbouw en voedsel volop mee. Voor onze agrariërs een belangrijke samenwerking. In de Foodvalley zoeken we naar oplossingen om ons buitengebied, inclusief de agrariërs, perspectief te bieden.

Samen de schouders eronder, toch?

Dat zal u bekend voorkomen. Dus, zijn we het centrum van de wereld? Absoluut niet, maar wel: oost, west, Putten best!

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.