Samen optrekken met ondernemers

Column wethouder Ewoud 't Jong

De afgelopen week geen drukte en gehobbel in de regio, maar gewoon lokale activiteiten. Negen april was ik aanwezig bij de ledenvergadering van de BKP, Bedrijvenkring Putten. Voor de wethouder Economie verplichte kost met een jaarrekening en een begroting, maar ook de benoeming van nieuwe bestuursleden. Via deze weg wil ik de vertrekkende en zittende bestuursleden bedanken voor hun betrokkenheid en succes wensen bij alle komende activiteiten en nieuwe uitdagingen.

Vele onderwerpen

Onder de indruk raakte ik van de diversiteit aan onderwerpen, waarmee de BKP bezig is. Bijpraten over het nieuwe bedrijventerrein Henslare, nadenken over parkmanagement op de Hoge Eng en een bijdrage van onze arbeidsmakelaar Arjan de Graaf over mogelijkheden om werkzoekenden en werkgevers in Putten aan elkaar te koppelen. Last but not least, een presentatie vanuit het onderwijs met ideeën om basisschoolleerlingen al te interesseren voor techniek. 

Ondernemer en overheid

Tijdens de vergadering realiseerde ik me hoe hard overheid en ondernemers elkaar nodig hebben. Niet alleen vanuit eigenbelang, maar juist ook met oog voor de werkgelegenheid van onze inwoners en oog voor een duurzame, innovatieve, klimaatbestendige en een goede toekomst van onze gemeente. Daarbij openstaand voor oude en nieuwe initiatieven!

Groeiruimte

Daarvoor hebben onze bedrijven (groei)ruimte nodig. Dat thema stond ook centraal op het marktpanel voor ondernemers op 15 april om input op te halen voor het regionaal programma werklocaties EHPZ. In dit programma werken Ermelo, Harderwijk, Puttten en Zeewolde samen. Goed om te zien dat naast de bedrijvenkringen uit Ermelo en Zeewolde, ook onze Puttense bedrijvenkring goed vertegenwoordigd was. Stel dat we na realisatie van of in aanvulling op Henslare meer ruimte nodig hebben, waar leggen we dat dan neer? Bij Henslare, bij de Hoge Eng of elders? Een spannende vraag!

Rol voor de regio

Onder de ondernemers was grote eensgezindheid; we hebben groeiruimte nodig en lokaal is mooi, maar het mag ook in de regio. De Ermelose plannen voor een bedrijventerrein aan de A28 bij Horst kunnen ook mogelijkheden bieden voor bedrijven uit Putten, Harderwijk en Zeewolde. De doorontwikkeling van bedrijventerreinen bezien op lokaal en regionaal niveau zijn (voor mij) beide interessante denkrichtingen. Ik ben benieuwd hoe u als inwoner en ondernemer daar tegenaan kijkt. Laat het me weten!

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.