Traditie in Putten: optocht Koningsdag

Column burgemeester H.A. Lambooij

Wanneer we in Putten spreken over de optocht, dan weet iedereen dat we daarmee dé optocht bedoelen. De optocht die traditioneel op Koningsdag plaatsvindt. De Puttense optocht is wijd en zijd bekend. Publiek komt van heinde en ver om onze optocht te bekijken. Mij valt al jaren op, dat sommige bezoekers zelfs van plaats veranderen om de optocht niet één, maar twee keer te zien.

Nostalgie

De voorbereidingen en de route van de optocht kent een lange historie. Ik spreek Putters en Puttenaren die als kind al meeliepen in de optocht. Zij vormden als het ware een escorte bij de praalwagens, waarop, zo vertelden zij mij, alleen de kinderen van de kleuterschool zaten. De oudere jeugd moest kennelijk meelopen.

Veiligheid

De afgelopen weken is er wat ‘gedoe’ ontstaan, omdat de optocht niet langer de traditionele route volgt. De Oranjevereniging heeft de route aangepast om de veiligheid te waarborgen. Natuurlijk snap ik best dat velen dat jammer vinden, maar ik heb wel respect voor onze Oranjevereniging. Ook het bestuur van de Oranjevereniging vindt het jammer dat de optocht dit jaar een andere route volgt. Veiligheid moet vanzelfsprekend voorrang krijgen op traditie.

Verzekeren

Toch is niet de veranderde route de grootste bedreiging voor onze optocht. Door nieuwe regelgeving is het voor bestuurders en eigenaren van praalwagens vrijwel onmogelijk geworden om vrachtauto’s en trekker-combinaties te verzekeren. Daardoor dreigt een mooie traditie verloren te gaan. Dat raakt ook mij.

Alternatief

Toen ik over deze perikelen hoorde, heb ik, op zoek naar een oplossing, gesprekken gevoerd met betrokken ondernemers. En contact gezocht met collega’s in het zuiden van het land. Ook zij werden bij de laatste carnavalsoptochten geconfronteerd met de nieuwe verzekeringsvoorwaarden. Enkele ambtenaren van de gemeente hebben de afgelopen weken nog enkele verzekeraars benaderd. Helaas, de zoektocht heeft weinig opgeleverd.

Moet dit dan nu het einde betekenen van de mooiste optocht die ons land kent op Koningsdag? Dat lijkt mij niet! Vroeger had men kennelijk de gewoonte om het grootste deel van de jeugd bij de optocht te laten meelopen, in plaats van meerijden. Dat kan toch weer een prima insteek zijn om dit prachtige stukje lokaal cultureel erfgoed te behouden?

Ik hoop op en zie uit naar fantastische optochten nu en tot in lengte van jaren.

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.