Contact met de griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij al zijn taken. Ook denkt de griffie graag met u mee over de manier waarop u uw onderwerp het beste onder de aandacht van de Puttense politiek kunt brengen. Neem dus gerust contact op met de griffie.

Zo bereikt u de griffie

  • Telefoon: (0341) 359 606
  • E-mail: griffie@putten.nl
  • Bezoekadres: Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
  • Postadres: Postbus 400, 3880 AK Putten

Wie werken er bij de griffie?

  • E.G. (Evelien) van Drie-Timmer, griffier
  • D. (Dennis) Stijf, commissiegriffier