A. (Alex) Guliker

Alex Guliker is commissielid vanuit Wij Putten.

Raadscommissie

  • Commissie Samenleving

Nevenfuncties

  • Juridisch adviseur bij de gemeente Zwolle (bezoldigd)

Contact opnemen