Raadscommissies

De raadscommissies bespreken omvangrijke onderwerpen en thema's voor. Hiermee helpen de commissies de gemeenteraad bij het nemen van besluiten.

De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders. De commissies bestaan uit één of twee vertegenwoordigers van elke fractie. Dit kunnen raads- of commissieleden zijn. De gemeente Putten heeft drie raadscommissies: