E.R. (Edward) Timmer

Edward Timmer is commissielid vanuit het CDA.

Raadscommissie

  • Commissie Samenleving

Nevenfuncties

  • Assistent-bedrijfsleider Bistro&Café in Den Grooten Slock

Contact opnemen