J.G. (Hans) Reijersen van Buuren

Hans Reijersen van Buuren is commissielid vanuit de SGP.

Raadscommissie

  • Commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte (EBOR)

Nevenfuncties

  • Bestuursvoorzitter stichting MirWam (onbezoldigd)

Contact opnemen