L.H.B. (Leendert) Lodder

Leendert Lodder is commissielid vanuit Wij Putten.

Raadscommissie

  • Commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte (EBOR)

Nevenfuncties

  • Fractievolger Provinciale Staten Gelderland (bezoldigd)
  • Voorzitter Puttensmannenkoor (onbezoldigd)
  • Waarnemer KNVB (onbezoldigd)
  • Lid cultuurplatform Putten (onbezoldigd) 

Contact opnemen