M.L. (Merel) van de Koot

Merel van de Koot is commissielid vanuit Gemeentebelangen.

Raadscommissie

  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Huiskamer gastvrouw Elim (bezoldigd)