R. (Ronald) Kingma

Ronald Kingma is commissielid vanuit de VVD.

Raadscommissie

  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Algemeen directeur en eigenaar Access42 (bezoldigd)
  • Trainer OMS Putten (onbezoldigd)

Contact opnemen