Inwoners

Uitgelicht

  • Halvinkhuizen

    De gemeente Putten werkt aan de voorbereidingen van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Wij praten u graag bij over de actuele stand van zaken tijdens de online informatiebijeenkomst op donderdag 2 december. Meld u aan!

  • Omgevingsvisie Putten 2040

    In de Omgevingsvisie Putten 2040 wordt op hoofdlijnen bepaald ‘wat mag’ op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. En hoe dat eruit ziet bepalen wij samen!

  • Nieuw bankrekeningnummer

    De gemeente Putten is overgestapt naar een andere bank: de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank). Het nieuwe algemene bankrekeningnummer van de gemeente Putten is IBAN NL88 BNGH 0285 0069 83.