Inwoners

Laatste nieuws

(Accordion ingeklapt)

Op 31 december is het onder voorwaarden mogelijk om toestemming of ontheffing te krijgen om carbid te schieten of vreugdevuren te houden. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie ‘Wij helpen u graag!’. Hierin vertellen wij over de gewijzigde dienstverlening in het vernieuwde gemeentehuis. Sinds de opening van het vernieuwde gemeentehuis zijn er ruimere openingstijden en... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een subsidieregeling voor de sanering van varkenshouderijen vastgesteld. Het hoofddoel van deze landelijke regeling is het op korte termijn verminderen van (geur)overlast voor omwonenden i... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van harte uit voor de informatieavond over de herinrichting van de Stationsstraat. U bent woensdag 27 november om 19.00 uur welkom in de trouwzaal van het gemeentehuis. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De laatste 6 namen voor de woonstraten in de nieuwe woonwijk Rimpeler zijn bekend. Ook deze straatnamen worden vernoemd naar vrouwen die van grote betekenis zijn geweest voor de Puttense samenleving. Eind 2018 werden de eerste 6 namen al vastgesteld... Lees meer