Inwoners

Laatste nieuws

  • Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft twee straatnamen vastgesteld. Het gaat om twee (woningbouw)locaties. De Nel Veermanstraat is de naam voor de woonstraat op de inbreidingslocatie Bilde... Lees meer over 'Putten twee straatnamen rijker...'
  • Het college van burgemeester en wethouders van Putten is voornemend om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen voor de Bakkerstraat. Op de hoek Bakkerstraat – Verlengde Dorpsstraat is onlangs gestart ... Lees meer over 'Bakkerstraat eenrichtingsverke...'
  • Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. Plan is om op beide locati... Lees meer over 'Herontwikkeling Gervenhof en B...'
  • Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op korte termijn plannen uit te werken voor de bouw van in totaal 45 tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen genoemd. Hiervoor heeft he... Lees meer over 'B en W stellen raad voor om tw...'
  • In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in ... Lees meer over 'Meldpunt Fouten in Overheidsre...'