Inwoners

Laatste nieuws

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Putten zoekt nieuwe vrijwilligers voor buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Putten geeft elk jaar een gemeentegids uit. Met algemene informatie over de gemeente en belangrijke telefoonnummers en adressen. De gemeentegids bevat ook foto’s van mooie locaties en activiteiten in Putten. Voor de uitgave van 2020... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het verminderen van de uitgaven in het sociale domein, meer opbrengsten uit gemeentelijke belastingen en een beperkt aantal voorstellen voor nieuw beleid. Dat zijn de contouren van de meerjarenbegroting 2020-2023 die het college van burgemeester en w... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Wethouder Gerbert Priem van Putten laat onderzoeken of het mogelijk is om de Puttense Ossenmarkt op de Nationale lijst van Immaterieel Erfgoed te krijgen. Deze toezegging deed de wethouder vandaag tijdens de opening van de traditionele Ossenmarkt. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders staat positief ten opzichte van de realisatie van 5 initiatieven voor zonneparken in het buitengebied van de gemeente Putten. Het college is in principe bereid om hiervoor de benodigde ruimtelijke procedures... Lees meer