Inspreken fractieberaad

Wilt u één of enkele raadsfracties spreken? U bent van harte welkom op het fractieberaad. Neem contact op met het secretariaat van de desbetreffende politieke partij voor meer informatie.

De raadsfracties vergaderen meestal op de maandagavond voorafgaand aan de eerste commissievergadering en op de maandagavond voorafgaand aan de raadsvergadering in het gemeentehuis. De data vindt u in het raadsinformatiesysteem. De fractieberaden beginnen om 19.30 uur. Aanmelden bij een fractieberaad gaat via het secretariaat van de desbetreffende politieke partij. Vervolgens kunt u zich voorafgaand aan het fractieberaad melden bij de receptie van het gemeentehuis. Als de deur van het gemeentehuis gesloten is, bel dan even aan.

Overzicht en contactgegevens politieke partijen