Inspreken raads- of commissievergadering

Wilt u uw mening, ideeën of wensen over een onderwerp aan de politiek laten horen? Dan kunt u gebruik maken van het inspreekrecht tijdens een commissie- of raadsvergadering. Op deze pagina leest u meer over de werkwijze en afspraken rond het inspreken.

Tips bij het inspreken

 • Geef duidelijk aan waarom u inspreekt en wat uw mening is. Gebruik hierbij heldere argumenten en draag eventueel oplossingen of alternatieven aan. Als u namens anderen spreekt, vertel dan wie dat zijn. Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet.
 • Tijdens het inspreken is het niet mogelijk om beeld of geluid te laten zien of horen. 
 • De maximale spreektijd bij een commissie- of raadsvergadering is 30 minuten. Als er veel insprekers zijn, verdeelt de voorzitter de spreektijd over de sprekers. Uw spreektijd wordt dan korter, dus het is verstandig om uw belangrijkste boodschap vooraan in uw bijdrage te zetten.

Waarover u kunt inspreken

Bij commissievergaderingen kunt u inspreken over elk onderwerp dat tot het taakveld van de commissie behoort. Op de pagina Raadscommissies vindt u de taakvelden van de drie commissies. Bij raadsvergaderingen kunt u alleen inspreken over onderwerpen die als hamerstuk of bespreekstuk op de agenda staan. U mag bij raads- en commissievergaderingen niet inspreken over: de volgende onderwerpen:

 • onderwerpen waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
 • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • gedrag waarover een klacht volgens artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Aanmelden voor inspreken

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht? Geef dit dan tijdig (uiterlijk voor het begin van de vergadering) door aan de griffie. Geef uw naam, telefoonnummer en het onderwerp door waarover u wilt inspreken. Geef ook door als u spreekt namens een groep inwoners of een organisatie.

Gang van zaken bij inspreken

Bij een commissievergadering

 • Bij een commissievergadering kunt u maximaal 5 minuten inspreken. Dit is ongeveer zoveel als u op 1 tot 1½ A4'tje kwijt kunt.
 • Voor aanvang van het onderwerp waarover u wilt inspreken, krijgt u van de voorzitter het woord.
 • Spreekt u in over een onderwerp dat niet op de agenda staat, dan krijgt u het woord bij het agendapunt 'spreekrecht burgers'.
 • Na het inspreken hebben de commissieleden de gelegenheid om vragen aan u te stellen.
 • Bij commissievergaderingen komt het voor dat een onderwerp in twee termijnen wordt besproken. Voorafgaand aan de behandeling van de tweede termijn krijgt u nog de gelegenheid om te reageren op de inbreng uit de eerste termijn. Uw spreektijd hiervoor is 1½ minuut.

Bij een raadsvergadering

 • Bij een raadsvergadering kunt u maximaal 3 minuten inspreken. Dit is ongeveer zoveel als u op ½ tot 1 A4'tje kwijt kunt.
 • U krijgt het woord van de voorzitter bij het agendapunt 'spreekrecht burgers'.
 • Na het inspreken hebben de raadsleden de gelegenheid om vragen aan u te stellen.

Privacy

Commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. Ze worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem en zijn achteraf terug te zien. Als u inspreekt, stemt u ermee in dat u in beeld komt.