Raadscommissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving overlegt over welzijn, Wmo-zorg, jeugdbeleid en jeugdzorg, participatie en sociale zaken, sport, onderwijs, volksgezondheid, cultuur en erfgoed.

Samenstelling

Wij Putten

GemeenteBelangen

ChristenUnie

SGP

CDA

VVD