Raadscommissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving overlegt over welzijn, Wmo-zorg, jeugdbeleid en jeugdzorg, participatie en sociale zaken, sport, onderwijs, volksgezondheid, cultuur en erfgoed.

Samenstelling

De samenstelling van de commissie in de bestuursperiode 2022-2026 volgt zo spoedig mogelijk.