Raadscommissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte overlegt over ruimtelijke ordening, wonen/volkshuisvesting, vergunningverlening/bouwen, milieu (ODVeluwe), grondzaken, project Omgevingswet en monumenten.

Samenstelling

Wij Putten

GemeenteBelangen

ChristenUnie

SGP

CDA

VVD