Raadscommissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte overlegt over ruimtelijke ordening, wonen/volkshuisvesting, vergunningverlening/bouwen, milieu (ODNV), grondzaken, project Omgevingswet en monumenten.

Samenstelling

De samenstelling van de commissie in de bestuursperiode 2022-2026 volgt zo spoedig mogelijk.