Raadscommissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte (EBOR)

De raadscommissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte overlegt over financiën, economie, recreatie en toerisme, openbare ruimte (inclusief mobiliteit), openbare orde en veiligheid, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering, burgerzaken, internationale betrekkingen, handhavingsbeleid, regionale samenwerking, burgerparticipatie en communicatie, projecten dorpscentrum, dienstverlening (inclusief gebouwen), nieuwe woningbouwlocaties en duurzaamheid.

Samenstelling

Wij Putten

GemeenteBelangen

ChristenUnie

SGP

CDA

VVD