Overige

 • Aansprakelijkstelling gemeente, schade melden

  Heeft u schade gekregen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan mag u de gemeente aansprakelijk stellen. U kunt de gemeente verantwoordelijk stellen voor schade, als er sprake is van nalatigheid. Of de gemeente aansprakelijk is hangt af van de omstandigheden en wordt per geval beoordeeld.

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar? U mag dan in beroep gaan.

 • Bezwaarschrift indienen

  Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U mag dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning niet goed keurt. Of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaar in te dienen. Dit doet u bij de persoon die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke bevestiging.

 • Dieren - Wat te doen bij

  U ziet al dagen een kat in uw buurt rondlopen die wel erg mager is. Of er ligt een dode hond of kat aan de kant van de straat. U wilt dit graag doorgeven, maar waar kunt u terecht? Het antwoord vindt u op deze pagina.

 • Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

  In de gemeente Putten is het mogelijk om iemand te onderscheiden met een gemeentelijke Erespeld. De speld is in de vorm van een eiken boompje. De gemeente Putten reikt deze uit aan personen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd. Op deze manier spreekt de gemeente waardering uit voor iemands inzet.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Een koninklijke onderscheiding is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere inzet voor de samenleving. Wij noemen dit ook wel lintje. Wilt u iemand voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met de kabinetsmedewerkster van de gemeente Putten. Zij geeft in grote lijnen aan of de inzet bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding.

 • Ontheffing geluidshinder

  Wilt u buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking hebben? Deze mogen voor de omwonenden of omgeving geen geluidshinder veroorzaken. Het gaat hier om een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit. Het college mag een ontheffing geven van dit verbod.

 • Ontheffing snoeihout verbranden

  U mag geen afvalstoffen verbranden in de buitenlucht. U mag hiervoor een ontheffing aanvragen.