Koninklijke onderscheiding aanvragen

Een koninklijke onderscheiding (ook wel lintje genoemd) is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Wilt u iemand voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met de kabinetsmedewerkster van de gemeente Putten. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding.

Uitreiking en termijn

De burgemeester kan een koninklijke onderscheiding uitreiken bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, de dag voor Koningsdag.
  • Bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of jubileum. Dit moment moet wel te maken hebben met de reden van het lintje.

Een voorstel voor een koninklijke onderscheiding voor de jaarlijkse lintjesregen, moet u voor 1 juni in het jaar ervoor bij de burgemeester indienen. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid, moet u tenminste zes maanden van tevoren indienen.

Aanvraagformulier koninklijke onderscheiding

Bewijsstukken

U kunt hierboven het aanvraagformulier downloaden en invullen. Daarna verzamelt u zoveel mogelijk gegevens en ondersteuningsbrieven behorende bij de activiteiten en levert die met het aanvraagformulier in bij de gemeente. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt gegevens aan te leveren. Wanneer de gegevens zijn vergaard, dient u het voorstel per post of persoonlijk in bij de kabinetsmedewerkster onder vermelding van kabinet/persoonlijk.

Aanpak

Zodra het voorstel compleet bij ons binnen is, brengt de burgemeester advies uit. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De kabinetsmedewerkster informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Contactgegevens kabinetsmedewerkster

T (0341) 359 792

Meer informatie

www.lintjes.nl