Koninklijke onderscheiding aanvragen

Een koninklijke onderscheiding is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere inzet voor de samenleving. Wij noemen dit ook wel lintje. Wilt u iemand voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met de kabinetsmedewerkster van de gemeente Putten. Zij geeft in grote lijnen aan of de inzet bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding.

Uitreiking en termijn

De burgemeester mag een koninklijke onderscheiding uitreiken bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, de dag voor Koningsdag.
  • Bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of jubileum. Dit moment moet wel te maken hebben met de reden van het lintje.

Een voorstel voor een koninklijke onderscheiding voor de jaarlijkse lintjesregen, moet u voor 1 juli in het jaar ervoor bij de burgemeester indienen. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid, moet u tenminste zes maanden van tevoren indienen.

Aanvraagformulier koninklijke onderscheiding

Bewijsstukken

Download het aanvraagformulier en vul in. Daarna verzamelt u zoveel mogelijk gegevens en ondersteuningsbrieven die horen bij de inzet. Deze levert u samen met het aanvraagformulier in bij de gemeente. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding. Ook voorkomt u dat wij u alsnog vragen gegevens aan te leveren. Heeft u alle gegevens bij elkaar? U dient het voorstel per mail, post of persoonlijk in bij de kabinetsmedewerkster onder vermelding van kabinet/persoonlijk.

Aanpak

Wanneer het voorstel compleet bij ons binnen is, brengt de burgemeester advies uit. Is dit advies positief? Dan mag ook een suggestie voor de soort en hoogte van onderscheiding worden gedaan. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De kabinetsmedewerkster informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Contactgegevens kabinetsmedewerkster

T (0341) 359 710

E onderscheidingen@putten.nl

Meer informatie

www.lintjes.nl