Bezwaarschrift indienen

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U mag dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning niet goed keurt. Of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaar in te dienen. Dit doet u bij de persoon die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke bevestiging.

Online bezwaarschrift indienen

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Kent de rechter uw verzoek toe? Dan is de beslissing tijdelijk ongeldig. Wij noemen dit opschorten.

Zijn er andere belanghebbenden? Dan sturen wij het bezwaar naar hen toe. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een vergunning heeft gekregen waar u bezwaar tegen maakt.

Voorwaarden

In een bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • Naam en adres indiener.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Een beschrijving en/of een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden van bezwaar.
  • Ondertekening.
  • Schrijft u het bezwaarschrift in een vreemde taal? Dan zorgt u zelf voor vertaling. Dit is nodig voor een goede beoordeling van uw bezwaarschrift.

Aanvraag

U dient het bezwaarschrift in bij de gemeente. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking.

Termijn

De gemeente neemt binnen 6 weken een beslissing op het bezwaarschrift. Dit mag u één keer verlengen. De termijn van behandeling door een commissie is 12 weken.

Contactgegevens

Heeft u vragen? U kunt telefonisch contact opnemen met de commissie Bezwaarschriften. Bel naar (0341) 359 611. Vraag naar J. Bouw of L. Karels.

Vergaderschema commissie bezwaarschriften