Beroepschrift indienen

De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar? U mag dan in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat bij wie u in beroep mag gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat te nemen. Het mag wel.

Instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dan mag u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Het beroepschrift mag u in een vreemde taal schrijven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

Aanvraag

U dient het beroepschrift binnen 6 weken in bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing.

Contactgegevens Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland

Team Bestuursrecht Arnhem

Postbus 9030

6800 EM ARNHEM

Aanpak

Het beroepschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
  • Een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat.
  • Stuur, als dat kan, een kopie mee van het gemeentelijke besluit waar u het niet mee eens bent.
  • De reden waarom u in beroep gaat.
  • Uw handtekening.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? U kunt binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest bij de beslissing over uw beroep waar u in hoger beroep kunt gaan.