Over deze website

 • Webarchief

  Bent u op zoek naar informatie die in het verleden op de gemeentelijke website heeft gestaan? U kunt informatie vanaf oktober 2014 terugvinden in het webarchief. In het webarchief ziet u de website van de gemeente Putten zoals die op een bepaalde datum in het verleden was. U kunt het archief van elke gewenste datum bekijken.

 • Toegankelijkheidsverklaring

  De gemeente Putten hecht veel waarde aan een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website. Deze site is dan ook goed bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. Uit het onderzoek in het jaar 2022 blijkt dat wij met de site grotendeels voldoen aan de internationale regels voor web toegankelijkheid, WCAG 2.1, niveau AA.

 • Taalniveau B1

  In opdracht van Gemeente Putten heeft Klinkende Taal op 10-02-2022 alle teksten op www.putten.nl gescand op taalniveau en leesbaarheid. Het gewenste taalniveau is B1. Het gemeten taalniveau is gemiddeld B1.

 • Proclaimer

  De gemeente Putten is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie op prijs.

 • Privacyverklaring

  U heeft er recht op dat de gemeente Putten zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is opgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer en de Wet Politiegegevens.

 • WhatsApp

  Hier vindt u meer informatie over het gebruik van WhatsApp door de gemeente Putten.

 • Nieuw bankrekeningnummer gemeente Putten

  De gemeente Putten is overgestapt naar een andere bank: de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank). De meeste inwoners merken hier niet veel van. Wij zorgen ervoor dat de nieuwe rekeningnummers goed opvallen in onze brieven en e-mails. Wel raden wij u aan om de nieuwe rekeningnummers aan te passen in uw eigen administratie.