Aansprakelijkstelling gemeente, schade melden

Heeft u schade gekregen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan mag u de gemeente aansprakelijk stellen. U kunt de gemeente verantwoordelijk stellen voor schade, als er sprake is van nalatigheid. Of de gemeente aansprakelijk is hangt af van de omstandigheden en wordt per geval beoordeeld. 

Heeft u een schade- of rechtsbijstandverzekering?

Bent u verzekerd voor de schade of heeft u een rechtsbijstandverzekering? Neem het verder op met uw verzekeringsmaatschappij. Bent u niet verzekerd? Dan mag u zelf de gemeente aansprakelijk stellen.

Online uw schade melden

Bewijsstukken

U moet een aantal bewijsstukken toevoegen als u uw schade online meldt. Zorg er dus voor dat u deze gegevens digitaal beschikbaar hebt. Zo kunnen we sneller en beter uw aanvraag beoordelen. De volgende stukken voegt u (indien van toepassing) toe:

  • Foto’s van het object of de situatie die de schade heeft veroorzaakt.
  • Foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan.
  • Foto’s van de schade.
  • Getuigenverklaringen 
  • Een herstelofferte of reparatienota.
  • Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan vult u Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht. 
  • Eventueel rapport van een schade-expert
  • Eventueel een proces-verbaal van de politie

Hoe nu verder?

Wij beoordelen uw aansprakelijkstelling. U hoort of de gemeente aansprakelijk is voor de schade. 

Contactgegevens

T (0341) 359 750