Aansprakelijkstelling gemeente, schade melden

Heeft u schade opgelopen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid. Of de gemeente daadwerkelijk aansprakelijk is hangt af van de omstandigheden en wordt per geval beoordeeld. 

Heeft u een schade- of rechtsbijstandverzekering?

Bent u verzekerd voor de opgelopen schade of heeft u een rechtsbijstandverzekering? Neem het verder op met uw verzekeringsmaatschappij. Bent u niet verzekerd? Dan kunt u zelf de gemeente aansprakelijk stellen.

Online uw schade melden

Bewijsstukken

Er moeten een aantal bewijsstukken toegevoegd worden als u uw schade online wilt melden. Zorg er dus voor dat u deze gegevens digitaal beschikbaar hebt. Zo kunnen we sneller en beter uw aanvraag beoordelen. De volgende stukken kunnen (indien van toepassing) toegevoegd worden:

  • Foto’s van het object of de situatie die de schade heeft veroorzaakt.
  • Foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan.
  • Foto’s van de schade.
  • Getuigenverklaringen 
  • Een herstelofferte of reparatienota.
  • Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht. 
  • Eventueel rapport van een schade-expert
  • Eventueel een proces-verbaal van de politie

Hoe nu verder?

Wij zullen uw aansprakelijkstelling beoordelen. U hoort vervolgens of de gemeente aansprakijk is voor de opgelopen schade. 

Contactgevens

T (0341) 359 751