Inwoners

Uitgelicht

  • Verkiezingen Tweede Kamer

    Op woensdag 22 november is de vervroegde verkiezing voor de Tweede Kamer. Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de Tweede Kamer gebeurt.

  • Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

    Het Meerjarenplan Samenleving vormt de basis voor de Puttense aanpak van sociale en maatschappelijke opgaven. De startnotitie is uitgewerkt tot een definitief plan.

  • Omgevingswet

    Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingsvisie Putten 2040 is een belangrijk onderdeel van deze Omgevingswet.