Inwoners

Uitgelicht

  • Meerjarenplan Samenleving 2023-2026

    Het Meerjarenplan Samenleving vormt de basis voor de Puttense aanpak van sociale en maatschappelijke opgaven. De startnotitie werken wij in 2023 verder uit tot een definitief plan en u kunt daaraan bijdragen.

  • Hulp aan Oekraïne

    De situatie in Oekraïne houdt ook de inwoners van Putten bezig. Lees hier meer over het bieden van hulp en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

  • Omgevingsvisie Putten 2040

    Van 16 februari tot en met 29 maart 2023 lag het ontwerp van de Omgevingsvisie Putten 2040 ter inzage. De komende periode worden de ontvangen zienswijzen voorzien van een reactie.