Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

In de gemeente Putten is het mogelijk om iemand te onderscheiden met een gemeentelijke Erespeld in de vorm van een eiken boompje. De gemeente Putten reikt deze uit aan personen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd. Op deze manier kan de gemeente waardering uitspreken voor iemands bijdragen.

Wilt u iemand voordragen? Dan kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen per post of e-mail. Het aanvraagformulier moet minimaal 2 maanden voor de datum dat de onderscheiding wordt uitgereikt bij de gemeente binnen zijn. 

Aanvraagformulier gemeentelijke onderscheiding

Voorwaarden

De gemeentelijke Erespeld kan worden toegekend:

  • als blijk van waardering en erkentelijkheid voor personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch, of wetenschappelijk terrein en daarmee de gemeente Putten en haar inwoners, of de gemeenschap op een uitzonderlijke manier hebben gediend.
  • als een duidelijke aanmoediging om bepaalde inspanningen voort te zetten. Het kan dus gaan om kandidaten die nog volop in het maatschappelijk leven actief zijn.
  • vanwege het leveren van een buitengewone (sport/cultuur)prestatie.
  • aan een raadslid, of een lid van het college van burgemeester en wethouders, tenzij hem of haar ter gelegenheid hiervan een Koninklijke onderscheiding is verleend.
  • informatie op basis van politiegegevens/justitiële informatiedienst.
  • aan een vrijwilliger die zich minimaal 10 jaar gedurende, 6 uur per week of ongeveer 20 jaar, minder dan 6 uur per week belangeloos en als een voorbeeld voor anderen heeft ingezet. De vrijwilliger hoeft niet in de gemeente Putten te wonen.

Komt iemand voor dezelfde verdiensten in aanmerking voor een (hoge) Koninklijke onderscheiding? Of heeft diegene voor dezelfde verdiensten al een Koninklijke onderscheiding gekregen? Dan kan, minimaal 10 jaar zijn na het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding, ook de gemeentelijke Erespeld worden toegekend.

Aanpak

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of de voorgedragen decorandus in aanmerking komt voor de gemeentelijke Erespeld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld en wordt getoetst aan bovenstaande richtlijnen.

Contactgegevens kabinetsmedewerkster

T (0341) 359 792 / E aaevers@putten.nl