Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

In de gemeente Putten is het mogelijk om iemand te onderscheiden met een gemeentelijke Erespeld. De speld is in de vorm van een eiken boompje. De gemeente Putten reikt deze uit aan personen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd. Op deze manier spreekt de gemeente waardering uit voor iemands inzet.

Wilt u iemand voordragen? Download het aanvraagformulier vul in en stuur op. Of stuur een e-mail. Het aanvraagformulier levert u minimaal 2 maanden voor uitreiking van de onderscheiding in. 

Aanvraagformulier gemeentelijke onderscheiding

Voorwaarden

De gemeentelijke Erespeld wordt toegekend:

  • Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet. Denk aan bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch, of wetenschappelijk terrein. En die daarmee de gemeente Putten en haar inwoners of de gemeenschap op een bijzondere manier hebben gediend.
  • Als een duidelijke aanmoediging om deze inzet te blijven doen. Het mag dus gaan om kandidaten die nog volop in het maatschappelijk leven actief zijn.
  • Voor leveren van een bijzondere (sport/cultuur) prestatie.
  • Aan een raadslid, of een lid van het college van burgemeester en wethouders. Tenzij hem of haar ter gelegenheid hiervan een Koninklijke onderscheiding is verleend.
  • Informatie op basis van politiegegevens/justitiële informatiedienst.
  • Aan een vrijwilliger die zich minimaal 10 jaar gedurende, 6 uur per week voor een ander inzet. Of ongeveer 20 jaar, minder dan 6 uur per week voor een ander inzet. De vrijwilliger hoeft niet in de gemeente Putten te wonen.

Komt iemand voor dezelfde inzet in aanmerking voor een (hoge) Koninklijke onderscheiding? Of heeft deze persoon voor dezelfde inzet al een Koninklijke onderscheiding gekregen? Dan mag de gemeente de Erespeld minimaal 10 jaar na uitreiken van de Koninklijke onderscheiding toekennen.

Aanpak

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of de voorgedragen decorandus in aanmerking komt voor de gemeentelijke Erespeld. Elke aanvraag beoordelen wij los van een andere aanvraag. En toetsen wij aan bovenstaande richtlijnen.

Contactgegevens kabinetsmedewerkster

T (0341) 359 710

E onderscheidingen@putten.nl