Ontheffing snoeihout verbranden

U mag geen afvalstoffen verbranden in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen zolang de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van de flora en de fauna niet in gevaar komen. Het verbod geldt niet voor verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke sfeervuren, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand. Daarnaast geldt het verbod ook niet voor vuur om te koken, bakken en braden, mits dit niet gevaarlijk is voor de omgeving en geen hinder of overlast bezorgd. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden.

Ontheffing snoeihout verbranden online aanvragen via DigiD

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het afvoeren van snoeihout doelmatiger en beter voor het milieu dan verbranding van het snoeihout. Zo kunt u het snoeiafval tegen een poorttarief naar de gemeentewerf brengen. Het snoeihout wordt dan voor verschillende doeleinden hergebruikt.

Voorwaarden

Bij de aanvraag voor een ontheffing is het van belang dat u op een luchtfoto duidelijk aangeeft waar het snoeihout vandaan komt en waar u het snoeihout gaat verbranden. Wanneer een ontheffing wordt verleend mag er eenmalig snoeihout worden verbrand waarbij er niet meer dan 50m3 verbrand mag worden. Aan een verleende ontheffing voor het verbranden van snoeihout zijn voorschriften verbonden

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 56,00 in rekening gebracht (tarief 2021). U betaalt dit bedrag direct bij het online aanvragen via iDEAL

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier ‘Ontheffing verbranden snoeihout - aanvraag (PDF, 189kB)‘ downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 611