Ontheffing snoeihout verbranden

U mag geen afvalstoffen verbranden in de buitenlucht. U mag hiervoor een ontheffing aanvragen. Denk bij de aanvraag aan:

  • De openbare orde en veiligheid.
  • De gezondheid.
  • De bescherming van de flora en de fauna.

Deze mogen niet in gevaar komen.

Het verbod geldt niet voor verlichting door kaarsen, fakkels of sfeervuren. Als u maar geen afvalstoffen verbrandt. Het verbod geldt ook niet voor vuur om te koken, bakken of braden. Dit mag niet gevaarlijk zijn voor de omgeving en geen hinder of overlast bezorgen. Let op in bossen en natuurgebieden. Hier kan een rookverbod gelden.

Ontheffing snoeihout verbranden online aanvragen via DigiD

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is afvoeren van snoeihout slimmer en beter voor het milieu dan verbranding van het snoeihout. Zo mag u het snoeiafval tegen een poorttarief naar de gemeentewerf brengen. Zo wordt het snoeihout voor verschillende doelen opnieuw gebruikt.

Voorwaarden

Geef op een luchtfoto bij de aanvraag aan waar het snoeihout vandaan komt en waar u het snoeihout gaat verbranden. Krijgt u een ontheffing? U mag één keer snoeihout verbranden. Waarbij u niet meer dan 50m3 verbrandt. Zie de voorschriften bij verbranden van het snoeihout.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing brengen wij € 60,65 in rekening (tarief 2024). U betaalt dit bedrag direct bij online aanvragen via iDEAL

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag u één keer verlengen. U mag bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier ‘Ontheffing verbranden snoeihout - aanvraag (PDF, 189kB)‘ downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 611