Ontheffing geluidshinder

Wilt u buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking hebben? Deze mogen voor de omwonenden of omgeving geen geluidshinder veroorzaken. Het gaat hier om een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit. Het college mag een ontheffing geven van dit verbod. 

Aanvraag ontheffing geluidshinder online aanvragen via DigiD of eHerkenning

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing brengen wij € 40,80 in rekening.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag u één keer verlengen.

Bezwaar & beroep

U mag bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag ontheffing geluidshinder', downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 611