Ontheffing geluidshinder

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod. 

Aanvraag ontheffing geluidshinder online aanvragen via DigiD of eHerkenning

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 36,50 in rekening gebracht.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Aanvraag ontheffing geluidshinder', downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 662