Dieren - Wat te doen bij

U ziet al dagen een kat in uw buurt rondlopen die wel erg mager is. Of er ligt een dode hond of kat aan de kant van de straat. U wilt dit graag doorgeven, maar waar kunt u terecht? Het antwoord vindt u op deze pagina.

Dierenenambulance Noord-West Veluwe

Dierenambulance Noord-West Veluwe regelt de opvang voor gevonden en vermiste zwerfdieren. Aangeboden en gevonden huisdieren, honden en katten worden naar Dierencentrum De Ark overgebracht.

Contactgegevens:

In levensbedreigende situaties is de dierenambulance 24/7 bereikbaar.

Let op: als er een gevonden loslopende hond of kat wordt aangemeld en opgehaald door de dierenambulance, waarvan de eigenaar later bekend wordt, dan rekent de dierenambulance een rittenprijs voor het vervoer aan de eigenaar. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor zijn/haar dier.  Dit geldt voor levende, gewonde en dode dieren. Als vinder/melder van een dier betaalt u niets.

Dierencentrum De Ark

Hebt u een zwerfhond of -kat gevonden? Of is uw eigen huisdier weg? Neem dan contact op met Dierentehuis De Ark, de regionale opvang voor zwerfhonden en -katten.

Contactgegevens:

Amivedi

U kunt ook kijken op de landelijke Amivedi website: www.amivedi.nl/. Op deze website worden vermiste en gevonden dieren geregistreerd.

Chip

Sinds april 2013 is het verplicht alle honden te laten chippen en registreren. Voor katten geldt deze plicht nog niet. Door uw huisdier te voorzien van een chip, voorkomt u dat uw huisdier blijvend vermist raakt. Pas uw adresgegevens wel aan als u verhuist. Voor meer informatie: www.chipjedier.nl.

Natuurdieren

Natuurdieren en wild (alle natuurvogels, egels, hazen, konijnen, dassen, vossen, herten, wilde zwijnen, etc.) die gewond of in nood zijn en hulp nodig hebben of dood langs de gemeentelijke weg liggen, kunt u melden bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. De dierenambulance is niet verplicht hiervoor te rijden. Vindt u natuurdieren en wild langs de snelweg? Dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800 8002. Vindt u natuurdieren en wild langs de provinciale weg? Dan kunt u contact opnemen de Provincie Gelderland via telefoonnummer 026 359 99 99.

Wolven in Nederland

Sinds 2015 komen in Nederland weer wolven voor. De wolf is een nationaal en internationaal streng beschermde diersoort. De nationale regels over soortenbescherming zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. In opdracht van de provincie Gelderland is de gebiedscommissie preventie Wolvenschade opgericht. De provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet en het natuurbeleid in relatie tot wolven. Ook keren de provincies vergoedingen uit voor schade die door wolven is veroorzaakt of voor (een deel van) de kosten voor preventieve maatregelen. Er leven ook wolven op de Veluwe. Als u schade heeft van wolven meldt u dit dan zo snel mogelijk, bij BIJ12 via telefoonnummer (085) 486 22 22. Dit nummer is 7 dagen per week te bereiken.

Meer informatie is te vinden op www.gelderland.nl/de-wolf

Dode dieren

Huisdieren of een klein hobbydier, zoals een kip, kunt u na overlijden achterlaten bij uw dierenarts. Hieraan zijn kosten verbonden, die u bij het aanbieden direct betaalt. De dierenambulance kan uw dode huisdier ook vervoeren naar een door u gewenste bestemming. Zij rekenen daarvoor een rittenprijs. 

De gemeente Putten heeft geen kadaverbak. Is een groot hobbydier overleden of heeft u een partij slachtafval? Dan kunt u een afspraak maken met Rendac via www.rendac.nl of door te bellen naar 0900 9221. 

Dierenmishandeling

Hebt u het idee dat een dier wordt mishandeld? Meld dit dan bij het landelijke meldpunt voor dierenmishandeling. Dit kan op telefoonnummer 144 red een dier, of vraag naar dierenpolitie.

U kunt ook contact opnemen met de Dierenbescherming: www.dierenbescherming.nl

Contactgegevens

T (0341) 359 611