Inspreken commissievergadering

Wilt u uw mening, ideeën of wensen delen met één van de raadscommissies? Dat kan tijdens de commissievergadering.

Zo werkt het inspreekrecht

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht? Geef dit dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering door aan de griffie. Geef uw naam, telefoonnummer en het onderwerp door waarover u wilt praten. Geef ook door als u spreekt namens een groep inwoners of een organisatie.

Tips bij het inspreken

Vertel waarover u spreekt en maak duidelijk wat uw mening is. Gebruik bij uw bezwaren heldere argumenten en noem eventueel oplossingen of alternatieven. Als u namens anderen spreekt, vertel dan wie dat zijn. Tijdens het inspreken is het niet mogelijk om beeld of geluid te laten zien of horen. 

  • Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet;
  • Houd uw inbreng kort. U heeft 3 minuten spreektijd. Dit is ongeveer een half A4'tje.
  • Schrijf uw verhaal op en stuur dit vooraf naar de griffie. Vermeld uw contactgegevens. Zo kan de griffie de raads- of commissieleden alvast informeren.
  • Vergaderingen zijn openbaar, worden live uitgezonden via de website en zijn achteraf terug te zien. Als u inspreekt stemt u ermee in dat u in beeld komt.

Uitzonderingen

U mag niet inspreken:

  • over onderwerpen waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • als er een klacht volgens artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  • over onderwerpen die op de agenda staan waarover men in een eerder vergadering al heeft kunnen inspreken.