Belastingen, Inkomen & Subsidies

 • Reclamebelasting

  Ondernemers in het centrum van Putten betalen reclamebelasting. Wij heffen de belasting per vestiging. In de verordening reclamebelasting staat in welk gebied de reclamebelasting geldt.

 • Legesheffing

  De gemeente brengt legeskosten in rekening voor verstrekte diensten zoals bijvoorbeeld voor het voltrekken van een huwelijk, het afgeven van een paspoort of rijbewijs en het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 • Toeristenbelasting

  De gemeente Putten legt belasting op aan mensen die in Putten overnachten en hier niet officieel wonen. Er zijn twee vormen: toeristenbelasting en forensenbelasting.

 • Onroerende-zaakbelasting (OZB)

  De onroerende-zaakbelastingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente.

 • Rioolheffing

  Een belangrijke taak van de gemeente is de afvoer van afval- en hemelwater.