Advies, hulp & ondersteuning

Uitgelicht

  • Stimenz

    Stimenz biedt algemeen maatschappelijk werk, onafhankelijke inwonerondersteuning, Steunpunt Financiën en Schulden en steun bij juridische vragen (sociaal raadslieden).

  • Participatieraad

    De Participatieraad behartigt de belangen van de cliënten en burgers van Putten op de terreinen van Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Basismobiliteit (o.a. Wmo- en leerlingenvervoer).

  • Inclusiepanel

    Het inclusiepanel wil dat iedereen mee kan doen in de gemeente Putten, met of zonder beperking. Het panel heeft als taak om inclusie op de agenda van de gemeente Putten te krijgen en te houden.