Gemeentelijke belastingen & WOZ

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld de straat, het riool, de openbare verlichting en de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Voor het grootste gedeelte kan de gemeente dit betalen door een bijdrage van de Rijksoverheid. Het overige deel bestaat uit inkomsten die binnenkomen doordat de gemeente heffingen oplegt: de gemeentelijke belastingen.

De balie van Belastingen is elke werkdag open van 08.30 tot en met 12.30 uur.
Telefonisch kunt u ons elke werkdag bereiken van 08.30 tot en met 12.30 uur op (0341) 359 611.
Of stuur een bericht via WhatsApp naar 06 203 06 284.